LOGIN-DATEN VERGESSEN?

Zwroty

  • Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta Klient może odstąpić od umowy zawartej z swiss-smile-beauty.pl w ciągu 14 dni licząc od dnia objęcia w posiadanie zamówionego towaru. Oświadczenie o odstąpieniu może być przesłane elektronicznie na adres info@swiss-smile-beauty.pl  lub w formie pisemnej na adres ul. Leśna 50 , 05-501 Łoziska, w oparciu o  formularz dostępny na stronie swiss-smile-beauty.pl  pod adresem (pobierz formularz odstąpienia od umowy).  Towar powinien być zwrócony najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy. swiss-smile-beauty.pl  może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta  płatności  do chwili otrzymania  sprzedanych towarów z powrotem lub do chwili  dostarczenia dowodu ich odesłania. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym bez śladów użytkowania; w przeciwnym wypadku Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, chyba że zmniejszenie wartości było wynikiem korzystania z towaru w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonalności towaru.   Jeżeli na towar została wystawiona faktura sprzedaży  swiss-smile-beauty.pl  wystawi fakturę korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do swiss-smile-beauty.pl.
  • Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
OBEN