DARMOWA DOSTAWA OD 149 ZŁ | 2 PRÓBKI GRATIS

0
Twój koszyk
Pusty korzyk

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” reguluje zasady korzystania z usług w sklepie internetowym www.swiss-smile-beauty.pl, zwanym dalej „Sklepem” 
  2. Sklep jest prowadzony przez Małgorzatę Wojciuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą LOL BRUSH Małgorzata Wojciuk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, z siedzibą w Łoziskach, przy ul. Leśnej 50, 05-501 Łoziska, NIP: 7191286493, REGON 450718460. Dane kontaktowe: info@swiss-smile-beauty.pl oraz +48 501 552 085.
  3. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż artykułów do higieny jamy ustnej i kosmetyków.
  4. Klientami Sklepu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną, zwane dalej Klientem.
  5. Sklep prowadzi działalność na terenie Polski.
 1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną, za pośrednictwem Internetu. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową w domenie swiss-smile-beauty.pl za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Klienta lub bez Rejestracji.
  2. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany się zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentami określającymi zasady przetwarzania danych osobowych – Polityką Prywatności i informacją o Przetwarzanych Danych Osobowych i dokonać ich akceptacji.
  3. Promocje i kody rabatowe w Sklepie mogą być ograniczone czasowo oraz ze względu na dostępność produktów.
  4. Promocje i rabaty nie podlegają łączeniu, chyba że Sklep postanowi inaczej.
  5. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawane przez Sklep produkty pochodzą od renomowanych producentów lub ich dystrybutorów, a podane informacje z materiałów przez nich otrzymanych. Sklep dokłada należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości i ustawień ekranu, mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistości, dlatego Klient powinien się kierować przede wszystkim opisem  produktu.
  6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną za zgodą Klienta na wskazany adres poczty elektronicznej.
  7. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są doliczane do wartości zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Składając zamówienie, Klient jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość zamówienia.  
  8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany prezentowanej oferty produktów, w tym ich dodawanie bądź usuwanie a także zmiany ich cen, w tym w wyniku prowadzenia czasowych akcji promocyjnych. Nie mają one jednak wpływu na Zamówienia, które zostały już z zrealizowane lub są realizowane.
  9. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci całą otrzymaną od klienta kwotę, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia.
 1. KONTO
  1. W celu założenia Konta niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem Sklepu  www.swiss-smile-beauty.pl . Dane zawarte w formularzu są dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia Konta i składania za jego pośrednictwem zamówień. 
  2. Po przesłaniu do Sklepu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomość potwierdzającą otworzenie Konta. Po otrzymaniu tego potwierdzenia, Klient może z Konta korzystać.
  3. Klient ma możliwość zmiany swoich danych korzystając z zakładki Moje konto.
  4. W przypadku zmiany danych Klienta podanych podczas rejestracji Klient powinien je zaktualizować przed kolejnym składaniem zamówienia korzystając z zakładki Moje konto.
  5. Hasło do logowania poufne, może zostać zmienione przez Klienta, nie powinno być udostępniane osobom trzecim.
  6. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwia Klientowi:
   • składanie i przeglądanie zamówień,
   • przeglądanie historii zakupów,
   • śledzenie stanu złożonych zamówień,
   • otrzymywanie Punktów Lojalnościowych uprawniających do zniżki przy kolejnym zamówieniu. Przystąpienie do programu Punktów Lojalnościowych następuje poprzez założenie indywidualnego Konta.  Klient gromadzi punkty, które uprawniają go do kolejnego zakupu ze zniżką. Punkty i prawa związane z Programem Lojalnościowym nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób. Prawo do korzystania z udziału w Programie Lojalnościowym, a w szczególności prawo do wymiany Punktów na zniżki przy kolejnym zakupie przysługuje wyłącznie osobie gromadzącej punkty na swoim indywidualnym Koncie. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę. 
 1. NEWSLETTER
  1. Sklep  oferuje usługę Newslettera polegającą na przesyłaniu przez Sklep informacji o charakterze marketingowym w szczególności dotyczących nowości oraz promocji na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zapisie na Newsletter.
  2. Klient dokonuje zapisu na Newsletter poprzez pozostawienie w rubryce zapisu na Newsletter adresu e-mail. Po dokonaniu zapisu na Newsletter do Klienta przesyłana jest wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zapisu na Newsletter. Po potwierdzeniu zapisu adres e-mail Klienta zostanie dodany do bazy mailingowej Sklepu. 
  3. Korzystanie z usługi Newslettera jest nieodpłatne i dobrowolne. 
  4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera.
 1. PŁATNOŚCI I DOSTAWY
  1. Klient ma możliwość skorzystać z następujących form płatności:
   • Przy odbiorze – zapłata gotówką lub bezgotówkowo przy użyciu terminala płatniczego przy odbiorze paczki od kuriera oraz w wybranym paczkomacie przy odbiorze produktu.
   • Przelewem bankowym na rachunek, który otrzyma w trakcie wyboru tej formy płatności, Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku, zamówienie jest wysyłane. W przypadku braku odnotowania wpłaty w terminie 10 dni roboczych oraz braku kontaktu z Kupującym, Zamówienie zostaje anulowane i potraktowane jako odstąpienie od umowy.
   • Płatnością za pośrednictwem Integratora Płatności Paynow, świadczonych przez mElements S. A. z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000590484, NIP: 5223047892; numer REGON: 363203696, w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z Integratora Paynow  o dokonaniu płatności przez Klienta.
   • Płatnością za pomocą kart płatniczych. Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
   • Czas realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
   • Czas wysyłki zamówionego towaru to standardowo 2-5 dni roboczych. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Sklep  kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sklep.
   • Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firm  kurierskich i paczkomatów  InPost S.A., zwanych dalej Kurierem. 
   • Koszt przesyłki jest uzależniony wartości zamówienia. Sklep może zwolnić Klientów z kosztów dostawy zamówionych produktów przy zamówieniach powyżej określonej wartości. W takim przypadku koszty dostawy pokrywa Sklep. Informacje w tym zakresie będą zamieszczone na stronie Sklepu.
   • O koszcie dostawy Sklep informuje Klienta na etapie składania zamówienia. 
   • W przypadku nieodebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Klienta, kolejna dostawa przesyłki na żądanie Klienta może zostać uzależniona od pokrycia kosztów kolejnej dostawy. W takich przypadkach Sklep poinformuje Klienta o dodatkowych kosztach dostawy i sposobie zapłaty.
   • W dniu przekazania przesyłki do Kuriera Klient jest powiadamiany za pomocą wiadomości mailowej na adres wskazany w formularzu zamówienia oraz za pomocą wiadomości sms.  
   • Klient jest obowiązany zbadać doręczoną przesyłkę w chwili odbioru od przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu. W związku z odpowiedzialnością Sklepu za uszkodzenia produktu, które miały miejsce w trakcie przewozu, Klient poinformuje Sklep o stwierdzonych uszkodzeniach oraz podpisanym protokole uszkodzeń.
   • Chwilą wydania produktu Klientowi jest moment odbioru produktu od Kuriera. Dowodem wydania produktu jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta.
   • Sklep ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia produktu, które miały miejsce w trakcie przewozu. Z tej przyczyny Klient, akceptując Regulamin, godzi się na to, że Sklepowi będą przysługiwać wobec przewoźnika ewentualne roszczenia związane z zaginięciem, uszkodzeniem, ubytkiem związanym z dostawą produktu lub opóźnieniem w dostawie produktu. Nie pozbawia to Klienta prawa do dochodzenia roszczeń od przewoźnika na podstawie przepisów prawa.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta Klient może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem w ciągu 14 dni licząc od dnia objęcia w posiadanie zamówionego towaru. Oświadczenie o odstąpieniu może być przesłane elektronicznie na adres info@swiss-smile-beauty.pl  lub w formie pisemnej na adres ul. Leśna 50 , 05-501 Łoziska, w oparciu o  formularz dostępny na stronie swiss-smile-beauty.pl  pod adresem (pobierz formularz odstąpienia od umowy).  Towar powinien być zwrócony najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta  płatności  do chwili otrzymania  sprzedanych towarów z powrotem. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym bez śladów użytkowania; w przeciwnym wypadku Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, chyba że zmniejszenie wartości było wynikiem korzystania z towaru w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonalności towaru. Jeżeli na towar została wystawiona faktura sprzedaży  Sklep wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do Sklepu.
  2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Klient otrzyma zwrot wszystkich otrzymanych przez Sklep płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w momencie składania Zamówienia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Klient otrzyma zwrot płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte przy składaniu zamówienia, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Jeśli odstąpienie od umowy ma miejsce po dostarczeniu Towarów do Klienta, Klient zobowiązany jest odesłać na swój koszt Towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od mowy na adres prowadzącego Sklep. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwrot Towarów powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu.
  4. Obowiązek zwrotu Towaru nie zostanie dopełniony w przypadku wysyłki za pobraniem, gdyż Sklep nie ma możliwości odbioru tego rodzaju przesyłki i każdorazowo zostanie ona odrzucona.
 1. REKLAMACJE I GWARANCJE
  1. Prowadzący Sklep jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 pkt 1 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 pkt 1-3 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub Sklepu , obowiązującą na terenie Polski. W przypadku, gdy stwierdzono wady produktu podlegające warunkom gwarancji należy wypełnić  formularz „Zgłoszenie reklamacyjne” na stronie Sklepu, pod adresem  (zgłoszenie reklamacyjne) i odesłać na adres poczty elektronicznej info@swiss-smile-beauty.pl. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową.
  3. Sklep odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
  4. W przypadku, gdy nabyty produkt posiada wadę , produkt wraz z pismem określającym rodzaj wady oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sklepu na adres Sklepu.
  5. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia wad. Jeżeli w ciągu 14 dni  Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
   W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi  Sklep.
  6. Klient w ramach przysługujących mu praw może żądać doprowadzenia produktu wadliwego do zgodności z umową poprzez wymianę, zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny.
  7. Sprzedawca w ramach przysługujących mu praw zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu doprowadzenia produktu wadliwego do zgodności z umową produktu, jeżeli sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby poniesienia nadmiernych kosztów.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
  2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany brzmienia niniejszego Regulaminu poprzez publikację jego nowszej wersji z zastrzeżeniem, że wszystkie poprzednie wersje podlegają archiwizacji oraz będą dostępne na pisemne żądanie Klienta.
  3. Wszelkie zmiany w Regulaminie nie będą obowiązywały do Zamówień złożonych przed ich publikacją, chyba że zmiana warunków będzie wymagana przepisami prawa lub przez właściwy organ państwowy.
  4. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem nie będącym Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wynikłych z realizacji Zamówienia, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę prowadzącego Sklep.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.